Çocuklarda veziko üreteral reflü (vur)

0 15

İdrarın, idrar torbasından böbreklere geri kaçması olarak tanım edilmektedir. Böbreklerin en kıymetli fonksiyonları kandaki ziyanlı unsurları temizleyerek bunların idrar olarak atılmasını sağlamaktır. İdrar böbrekler tarafından yapıldıktan sonra üreter olarak isimlendirilen tüpler vasıtası ile idrar torbasına (mesane) ulaştırılıp depolanır ve daha sonra işeme süreci ile mesaneden üretra (idrar yolu) ismi verilen bir kanal yardımı ile beden dışına uzaklaştırılır. Bu esnada olağan insanlarda idrar geri böbreklere kaçmaz, şayet idrar geri böbreklere yanlışsız kaçarsa buna vezikoüreteral reflü (VUR) denir. Yani, vezikoüreteral reflü süzülerek idrar kesesine biriken idrarın işeme esnasında üst idrar yollarına geri kaçmasıdır.

Böbreklerin ve idrar kanalının etkilenmesi kıymetlendirilerek 5 derecede incelenir.

Bazı çocuklarda ise olağandışı işeme özellikleri reflüyü ortaya çıkarabilir. Reflü çocuklarda enfeksiyonlara meyil oluşturarak böbrek enfeksiyonu olarak isimlendirdiğimiz piyelonefrite ve sonuçta böbrek hasarına neden olabilir. Daha önemli reflüler ise daha büyük böbrek hasarlanmasına neden olabilir. Reflünün fazla olduğu durumlarda, üreter ve böbreklerin büyümesine ve genişlemesine neden olarak, form bozukluğuna yol açabilir. Genel olarak sık idrar yolları enfeksiyonu geçirilmesi teşhis koydurur. Reflü ağrı, rahatsızlık ve idrar yaparken sorunlara neden olmayabilir. Hasebiyle rastgele bir öteki şikayeti olmasa bile sık idrar yolu enfeksiyonu geçiren çocuklar kesinlikle uzman doktor tarafından denetim edilmelidir.
Reflü yaklaşık olarak sağlıklı çocukların % 1-2’ sinde oluşur. Teşhis esnasındaki yaş 2-3 yıldır, lakin bebeklik yahut daha yaşlı çocuklarda olduğu üzere rastgele bir yaşta da teşhis konulabilir. Tedavi edilen çocukların dörtte üçü kızdır. Kimi çocuklarda reflü ailesel olabilir. Şayet sizde yahut çocuklarınızdan rastgele birinde reflü varsa öteki çocuklarınızı da kesinlikle hekiminize şovunuz.
İşeme sistoüretrografisi ismi verilen bir test ile hastalığın tanısı konur. İdrarın dışarı geldiği yol olarak tanım edebileceğimiz üretraya kateter denilen ince ve yumuşak bir tüp yerleştirilir. X ışını alınca görünür hale gelen ilaçlı bir sıvı ile, büsbütün doluncaya kadar mesane doldurulur. Daha sonra çocuktan işemesi istenir. Bu ortada peş peşe sinemalar çekilerek geriye gerçek kaçış olup olmadığına bakılır. Bu test genelde 15-20 dk. ortasında sürmektedir. Bazen kateter kullanılmasına bağlı çocukların kimilerinde bu test esnasında enfeksiyon oluşabileceğinden testten evvel ve sonra antibiyotik verilmesi tavsiye edilir. Reflü ve üriner enfeksiyonun, böbreklere ziyan verip vermediğini anlamak için ayrıyeten ultrasonografi, böbrek sintigrafisi yahut renkli sinema (İVP) yapılması gerekebilir.

Reflüsü olan çocuklarda tedavide maksat;

Böbreğin enfekte olması

Böbrekte hasar oluşması ve üstte anlattığımız komplikasyonların önlenmesidir.

Üç tane tedavi seçeneği vardır:

Medikal tedavi

Cerrahi tedavi

Müşahede.

Medikal tedavide antibiyotikler ve çocuğun işeme alışkanlıkların düzeltilmesi kelam mevzusudur. Bu tedavide emel VUR’nün bizatihi güzelleşme sürecinde oluşabilecek enfeksiyonların engellenmesidir.
Cerrahi tedavi reflünün derecesine ve özelliğine bağlı olarak açık yahut endoskopik dediğimiz kapalı usulle yapılabilir. Açık ameliyat dirençli yahut yüksek dereceli reflü olması durumunda tercih edilir. Reflü için yapılan ameliyatlardan sonra hastanede kalış mühleti ortalama 2-5 gündür ve kullanılan cerrahi tekniğe nazaran değişir. Son yıllarda artık hastanede kalış müddeti ve operasyonun mühleti düzgünce kısalmıştır. Tek bir ameliyat ile yüksek düzgünleşme oranları (%90-95) mevcuttur. Endoskopik ameliyat ise çocuğun idrar kanalından kameralı bir sistem ile girilip geniş olan üreter ağızlarının unsur enjeksiyonu ile olağan hale getirme biçimindedir. Bu formül ile hastanede kalış müddeti hayli kısadır.

Bu çocuklar periyodik takipleri yapılarak üriner enfeksiyon tarafından gözlenmelidir. Hasta çocuklarda idrar analizi ve idrar kültürü yapılarak hastalığın üriner enfeksiyona bağlı olup olmadığı gösterilmelidir. Böbrek hasarı olan çocuklarda kan basıncı takipleri değerlidir. Mesane sinemaları alınarak reflünün düzelmesi, birebir halde devam etmesi yahut berbatlaşması takip edilir.

Kaynak: Doktor Sitesi

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.