Doktorlar Sarsıntı Bölgesi Sağlık Meselelerini Açıkladı !

0 14

Türk Tabipleri Birliği (TTB), TTB Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri (ODSH) Kolu ve sağlık emek-meslek örgütlerinin oluşturduğu Sarsıntı Kriz Masası, sarsıntı bölgesi sağlık sıkıntılarını açıkladı. 

Deprem Bölgesi Sağlık Sıkıntıları Devam Ediyor ; Bağışıklama ve Aşılamada Tertip Meseleleri Var

Masa, Zelzele Bültenlerinin 11’incisinde; bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkmasına rağmen kamu otoritesinin tedbirleri hâlâ almadığı, sağlık kurumlarının sarsıntıdan etkilenmemesi gereken binalara sahip olması gerektiği, sorumlularla ilgili türel sürecin takipçisi olunacağı, birinci basamağın sağlık hizmetleri açısından ehemmiyetinin bilhassa afet vaktinde ortaya çıktığı, ülkede birinci basamağın tekrar düzenlenmesi gerektiği üzere mevzularda değerlendirmelerde bulunuldu.  TTB internet sitesinden kamuoyuna sunulan bültende en dikkat çeken başlıklar şöyle: “Birinci basamakta sağlık işçileri ve yurttaşlar önemli problemlerle karşılaşmaktadır. Bağışıklama ve aşılamanın tertip sıkıntıları devam etmektedir. Bulaşıcı hastalıklara karşı tedbirler alınmamıştır. Tetanos, kuduz ve çocukluk çağı aşılarına gereksinim vardır. Bölgenin kimi yerlerinde uyuz gözlemlenmiştir. Çadır kentler, kurallarına uygun bir biçimde kurulmamıştır. Bölgenin kırsal kesitlerinde elektrik ve suyu olmayan yerleşim yerleri bulunmaktadır. Buralarda paklık ve barınmada gereksinim devam etmektedir. Kronik hastalığı bulunan yurttaşlar, tedavilerine devam edememektedir.”

Deprem bölgesindeki sağlık sıkıntılarını Türk Tabipler Birliği kriz masası açıkladı.

Fincancı: Sağlık İşçileri Dönüşümlü Çalışmalı

Bölgede vazife yapan sağlık işçilerinin dönüşümlü çalışmasının gerekliliği konusunda kamu otoritesinin sorumluluğunu tekrar hatırlatan Korur Fincancı, bölgeye görevlendirilen sağlık işçilerinin tertip yetersizliği nedeniyle karşılaştığı problemlere değindi. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin zelzele sonrası ortaya çıkan mekânsal problemlerine işaret eden Korur Fincancı “Sağlık kurumları sarsıntıdan etkilenmemesi gereken binalara sahip olmalı. Bunlara ruhsat verenlerin, binaların kontrolünü yapanların sorumlu olduğunu, türel olarak da bu hususun takipçisi olacağımızı da bir kere daha iletmek isterim” dedi.

Deprem Bölgesine Aşılar İletiliyor Lakin Türkiye Genelindeki Aşılama Faaliyetleri Ziyan Görebilir !

TTB Aile Hekimliği Kolu (AHEK) Lideri Dr. Emrah Kırımlı, sarsıntı bölgesinde birinci basamak sağlık hizmetlerinin çok büyük ziyan gördüğünü aktarırken, depremzede sağlık işçilerinin yerine bölgede istekli tabiplerin yer almasının gerçek olduğunu kaydetti. Bölgede aşılama sıkıntılarına değinen Kırımlı, aşılama muhtaçlığının karşılanması için ülke genelindeki aşıların bölgeye iletildiğini lakin bu uygulamanın tüm ülkede aşılama faaliyetlerine ziyan verdiğini kelamlarına ekledi. Kırımlı, birinci basamak sağlık hizmetlerinin bölgedeki dört temel muhtaçlığını vurgularken bunları; bölgede yerinde hizmetin sağlanması, dönüşümlü çalışma şartlarının oluşturulması, aile sıhhati merkezlerinin (ASM) canlandırılması ve aşı sıkıntısının tahlili olarak sıraladı. 

Temel Muhtaçlıklar Hala Karşılanmıyor

TTB AHEK Genel Sekreteri Dr. Sibel Uyan da bültene katılarak hami sağlık hizmetleri açısından bölgede yaşanan sıkıntıları aktardı. Bilhassa barınma, su, besin, ısınma, tuvalet üzere temel gereksinimlerin hâlâ karşılanmadığına değinen Uyan, merkezlerin ve köylerin karşılaştığı sıkıntıların farklılaştığını, tahlillerin de bu farklar dikkate alınarak üretilebileceğini belirtti. TTB Halk Sıhhati Kolu Lideri Dr. Gamze Varol da misal problemlere işaret ederek bölgedeki sağlık işçilerinin tükenme noktasına geldiğini söz etti. Tertipte yaşanan kahırlar nedeniyle hami sağlık hizmetlerindeki aksamanın sürdüğünü, bölgenin sağlık hizmeti açısından dezavantajlı durumunun sarsıntıyla birlikte daha da derinleştiğini aktardı. Birinci basamağın bölge tabanlı kurulumuna ve idaresine muhtaçlık duyulduğunun altını çizen Varol, süreksiz barınma yerlerine ruh sıhhati hizmetlerini de kapsayan esirgeyici ve etraf sıhhati hizmetlerini de veren birinci basamak hizmetlerinin örgütlenmesini önerdiklerini söyledi.

Bulaşıcı Hastalıklara Karşı Hala Bir Tedbir Alınmadı

TTB Pratisyen Doktorlar Kolu Lideri Dr. Derya Pekbayık da kelam alarak bölgede bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkmasına rağmen kamu otoritesinin tedbirleri hâlâ almadığını tabir etti. Pekbayık, birinci basamağın sağlık hizmetleri açısından ehemmiyetinin bilhassa afet vaktinde ortaya çıktığını, ülkede birinci basamağın tekrar düzenlenmesi gerektiğini tabir etti. Hamile izlemleri ve çocuk aşılarının göç alan yerlerde takip edilmesinin ehemmiyetine işaret eden Pekbayık, “Özellikle tetanos aşılarına ulaşım konusundaki problemlerin giderilmesi gerekir” dedi. Sağlık ve Toplumsal Hizmet İşçileri Sendikası (SES) Eş Genel Lideri Gönül Adıbelli ise bölgedeki tetanos aşılamalarındaki meselelere değinerek alanda bu mevzuyla ilgili sıkıntıların tahliline çalıştıklarını vurguladı. Saha transferleri kısmında ise TTB Merkez Kurulu üyesi Dr. Aydın Sevecen Adıyaman’dan; Gaziantep-Kilis Tabip Odası Lideri Dr. Mehmet Yıldız Gaziantep’ten; Dr. Ozan Dede Adana’dan; Ahmet Suntur, Hatay’dan bilgi aktardı. (BSHA-Bilim Ve Sağlık Haber Ajansı)

Kaynak : Bilim ve Sağlık Haber Ajansı

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.