“Yıkım Atıkları Yönetilemezse Daha Büyük Felaketlere Yol Açacak”

0 10

Kahramanmaraş merkezli zelzeleler sonrasında oluşabilecek etraf sıhhati riskleri konusunda BSHA’nın sorularını yanıtlayan Etraf Mühendisleri İzmir Şubesi Bilim Konseyi Üyesi Etraf Mühendisi E. Helil İnay Kınay, “Deprem ve yaşadığımız afetle bir arada yıkımı ve yıkımın getirdiği acıları yaşıyorken, hem toplu yıkımın getirdiği atıklar hem de bölgedeki sağlık ve çevresel altı yapı şartlarından kaynaklı riskler doğru  yönetilmezse çok daha büyük felaketlere yol açacaktır” dedi. 

Türkiye, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş Depremi’nin yaralarını sarmaya çalışırken, zelzele afeti sonrasında insan sıhhatini tehdit eden pek çok bahsin yanında etraf sıhhati meseleleri da gündeme geldi. Hatay’da Mileyha Kuş Çenneti’ne sarsıntı bölgesinden götürülen moloz ve çöplerin dökülmesi reaksiyonlara neden oldu. Yaban hayatı Uzmanı, Kuş Gözlemcisi, Rehber ve Fotoğrafçı Emin Yoğurtcuoğlu’nun twitterdan duyurduğu çöp ve moloz dökümü ile gözler etraf sıhhati konusunda yapılan çalışmalara çevrildi. Bilim Sağlık Haber Ajansı (BSHA) afetler sonrası etraf sıhhatinin korunması konusunda atılacak adımlar ile ilgili Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Etraf Mühendisleri Odası İzmir Şubesi eski Lideri, Bilim Konseyi Üyesi Etraf Mühendisi Helil İnay Kınay ile görüştü. 

Kınay, Kahramanmaraş zelzeleleri sonrasında yeniden yine gündeme gelen, afetler sonrası oluşabilecek etraf sıhhati meseleleri ile ilgili sorularımızı yanıtladı. Kınay, zelzeleler sonrasında etraf sıhhati konusunda yapılacakların kanunlar ve yönetmeliklerle makul olmasına karşın meydana gelen her afet olayından sonra yanlış uygulamalara şahit olunduğunu söyledi. 

BSHA: Kahramanmaraş zelzelesi sonrası insan sıhhatini tehdit eden bir öbür öge da yıkım atıklarıyla ilgili uygulamalar konusunda atılacak adımlar oldu. Yıkılan çok sayıda binada enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı. Etraf sıhhati konusunda yapılan çalışmalar konusunda sizin değerlendirmenizi alabilir miyiz?

H.İ.K: Afet anı ve sonrasında yapılması gerekenler uyum, uzmanlık ve disiplinle yürütülmesi gereken, vakte karşı bir ömür savaşı. Bu süreçte bir taraftan arama kurtarma çalışmaları devam ederken, bölgede bulunan yurttaşlarımızın zelzele bölgesinde süreksiz barınma alanlarının oluşturulması, hasar tespit çalışmaları, hasarlı binaların boşaltılması, yıkım süreçleri ve enkaz kaldırma çalışmalarının yürütülmesi gerekiyor. Tüm bu çalışmalar bütününde yurttaşlarımızın hayat hakkı, barınma, güvenlik, sağlıklı inançlı besin ve suya erişim üzere insani gereksinimlerin yönetilmesi süreci yaşamsal ehemmiyete sahip. Zelzeleden bugüne kadar geçen günlerde bölgedeki koordinasyonsuzluk ve eksiklikler felaketin boyutlarını da büyüttü. Arama kurtarma çalışmaları bir yana zelzeleden kurtarılan vatandaşların toplanma ve barınma alanlarında sağlıklı ve inançlı şartlarının sağlanması sürecinde temel gereksinimlerin bile karşılanmadığı bir süreci yaşıyoruz. Yalnızca yıkım değil, yıkımın getirdiği çevresel sıkıntılar ve sağlık riskleri de  bölgede yaşayanları ve afet sonrası çalışmalar için bölgede bulunan tüm vazifelileri olumsuz etkiliyor. Su, tuvalet, duş, paklık gereksinimlerinin karşılanamaması, kanalizasyon, çöpler, bölgede oluşacak salgın hastalıklar ve öteki sağlık problemleri felaketin görünmeyen boyutları olarak karşımızda duruyor. Afet bölgesinde temel çevresel altyapı ve hijyen şartlarının sağlanması en değerli muhtaçlık şu anda. Bir taraftan afet bölgesinde ömrün getirdiği problemler, öbür taraftan yıkım atıkları ve enkaz kaldırma çalışmaları kapsamında oluşan problemlerin tahlili için gerekli teknik tedbirlerin alınması, bölgede bulunanların hami maske, eldiven üzere sağlık güvenlik ekipmanlarına sahip olması gerekiyor. Ne yazık ki gördüğümüz imgeler temel gereksinimlerin bile karşılanmadığı noktada bu tedbirlerin yetersiz kaldığını ve bundan sonraki süreç için de sağlık sıkıntılarının ortaya çıkacağını gösteriyor.

BSHA: Yıkım Atıkları Nasıl Yönetilmeli?

H.İ.K: Deprem anında toplu yıkımlar ile birlikte sarsıntının yarattığı çevresel riskler ve tehditler afetin en kıymetli sıkıntısıdır. Yapıların yaşı, imalinde ve varsa yalıtımında kullanılan materyaller, kullanıcıları tarafından yapı içinde yahut üzerinde kullanılan kimyasallar (üretim, paklık, bakım vb) aydınlatma armatürlerinin tipi üzere ögeler yapıların yıkılması ile atmosfere yayılarak hava kirliliğine neden oluyor. Yapılan araştırmalar, yapı çökmelerinin ve yıkımlarının yaşandığı bölgelerde yüksek konsantrasyonda radon, asbest, cıva, sülfür, klor üzere solunması sakıncalı gazların varlığını ortaya koyuyor. Bu nedenle sarsıntı sonrası oluşacak toz ve gaz kirliliğine karşı arama-kurtarma grupları dışındaki şahısların yıkılan yapılara yaklaştırılmaması, takımların arama-kurtarma sürecinde tam donanımlı ekipmanla çalışmaları, yıkıntıların temizlenmesi basamağında ise yine toz ve gaz yayılımının olacağı hesaba katılarak etkilenim bölgesi hesaplanarak vazifeliler dışındaki şahısların alandan uzak tutulması ve kirli havayı solumalarına mahzur olunması gerekiyor. Sarsıntı sonrasında arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sırasında alanda hami güvenlik ekipmanına sahip, eğitim almış uzman işçi dışında şahısların bulunmaması gerekiyor. Bu faaliyetlerin oluşturduğu toz ve içerisindeki çeşitli kimyasallar çalışma alanı ve etkilenim bölgesinde bulunan bireylerin sağlık güvenliği için de riskler oluşturuyor. Yıkım atıklarının kendi içeriğindeki tehlikeli ve öteki atıkların ayrıştırılması, geri kazanılabilir atıkların ve hususların uygun prosedürlerle bu atıklardan ayrılması, tekrar kullanım için süreçlerinin gerçekleştirilmesi gerekir. Onun dışında kalan yıkıntı atıklarının da denetimli sistemli alanlarda özel şartlarda depolanması gereklidir. Bu alanların yer seçimi, depolanma şartları ve bu sürecin denetlenmesi en değerli faktörlerdir. Ve tüm bu süreç uzman işçilerce yürütülmelidir.

“Yıkım atıklarının etraf ve halk sıhhati riski yaratmadan yönetilmesi gereklidir”

BSHA: Yıkım atıklarının içerikleri hakkında bilgi verebilir misiniz?

H.İ.K: Bina yıkımlarından kaynaklanan atıklar kullanılan yapı gereçlerinin içeriğine göre  radon, civa, kurşun, çeşitli toksik kimyasallar, hatta binaların imal yıllarına bağlı olarak asbest üzere hususları içerir. Özellikle yaşı eski olan binalarda, yer ve tavan kaplamaları, yalıtım emelli püskürtme kaplamalar, orta duvarlar, yangına güçlü yalıtım panelleri, kazanlar, kaloriferler, yalıtım ceketleri, asbestli çimentodan imal edilmiş eserler, conta elemanları, kağıt eserler, yangın battaniyeleri, pis su boruları, eternit levhalar, ve derzlerdir vb. alanlarda yalıtım gereci olarak kullanılmış olan asbest en kıymetli sıkıntılardan bir tanesi. Asbest ve öteki tehlikeli atıkları içeren moloz ve atıkların temizlenmesi, İnşaat alanındaki asbest ya da asbest katkısı içeren eserlerin taşınması, yüklenmesi, yerleştirilmesi, depolanması, denetimi ve toparlanması süreçleri süreçlerinde çalışanların ve bölgede yaşayanların asbeste maruz kalma riski var. Eski binaların imalinde kullanılan gereçler ortasında yer alan asbestin, binaların yıkımı safhasında ayrıştırılması ve bertarafı ile ilgili oluşabilecek çevresel risklerin yanlışsız yönetilmesi gerekiyor. Bu sürecin özel prosedürlerle, çalışanlar için kullanılacak özel ekipmanlarla etraf ve insan sıhhatine ziyan vermeyecek halde tedbirlerinin alınarak gerçekleştirilmesi, oluşan atıkların tekniğine uygun olarak bertaraf edilmesi gerekiyor. Bu açıdan bir başka değerli sıkıntı enkazda, yıkım işlerinde çalışanlar, o enkazı depolayan bireyler için de bir sağlık sorunu teşkil ediyor. Tüm bunların etraf ve halk sıhhati riski yaratmadan yönetilmesi gereklidir.

BSHA: Yıkım öncesi neler yapılmalı?

H.İ.K: Tüm çalışmalar boyunca bölgede yaşayanlar ve çalışmalar için bölgede bulunan teknik takımın hami güvenlik ekipmanlarına sahip olmaları sağlanmalı. Enkaz kaldırma ve yıkım çalışmalarının toz oluşturmayacak biçimde, oluşacak toz tesirinin ve istikametinin denetim edilerek gerekli tedbirleri alınarak gerçekleştirilmesi gerekiyor. Enkazın kaldırılması, taşınması, belirlenen hafriyat döküm alanlarında alana döküm ve depolama şartlarında, hafriyat alanlarının seçimi ve idaresinde de kapsamlı, denetimli biçimde uzmanlarla çalışmaların yürütülmesi gerekiyor. Afette yaşanan büyük çaplı yıkımda bu sorun çok daha büyük boyutlara ulaşmakta. Bölgede uzun vadeli süreceği görülen enkaz kaldırma ve yıkım sürecinde gerekli tedbirlerin acilen alınması, çalışana ve bölgede yaşayanlara esirgeyici ekipmanların sağlanması gerekiyor. Enkaz idaresi sürecinde geri dönüşebilen gereçlerin ayrılması, tekrar kullanımının sağlanması süreçlerinde de yer seçimi, kullanılan ekipmanlar ve çalışanın kollayıcı güvenlik önlemlerinin alınmış olması gerekiyor.Ayıklama, kırma eleme süreçlerinde oluşan toz ve içeriğindeki tehlikeli kimyasalların yaratacağı kirlilik ve tesirleri de gelen sıkıntılardan bir tanesi. Zelzele nedeni ile şu an ölçüsünü tam olarak bilemediğimiz yıkım atıkları ile karşı karşıyayız. Yıkım atıkları içeriğindeki toksik ve kimyasal etmenler nedeni ile hava, su, toprak kaynaklarını , ömür döngüsünü olumsuz etkileyecek, etraf ve halk sıhhati riski yaratan özelliktedir. Yıkım atıklarının idaresi, taşınması, depolanması süreçleri mevzuatlarımızda tanımlıdır. Bu atıkların sızdırmazlığı sağlanmış, denetimli alanlarda depolanması gerekmektedir. Tüm bunlara karşın uygulamada kâfi kontrolün olmaması, bu süreçlerin yanlışsız yönetilememesi esasen mevcutta yaşadığımız bir sıkıntıydı.

BSHA: Yıkım atıklarının bertaraf edilmesi süreçlerinde yaşanılan sıkıntılar ne üzere hayat problemlerine neden oluyor? 

H.İ.K: Bölgede yürütülen enkaz kaldırma çalışmaları ve ağır hasarlı olan yıkılacak bina sayısı değerlendirildiğinde bu faaliyetlerin yaratacağı çalışan işçi ve bölgede ömrünü sürdüren, ikamet eden vatandaşlarımız için de çevresel ve sağlık risklerini ortaya koymak ve gerekli önlemleri almak gerekiyor. Ağır hasarlı binalardan başlayarak yapılan yıkım sürecinde asbest envanteri, atık idare planı vb. çalışmalar gerçekleştirilerek binaların mevcut durumu ve yıkım sürecinin nasıl yürütüleceği, büyük ölçüde hafriyatın nereye götürüleceği, planlanmasına yönelik değerlendirmeler yok. 

“Yıkım kaynaklı asbest ve öbür toksik kimyasal gazları içeren tozun solunması ile kanser başta olmak üzere önemli sağlık sorunları ile karşı karşıya kalınabilir”

BSHA: Ne üzere bir felakete neden olabilir? 

H.İ.K: Bugün bölgedeki yıkım sürecinde enkaz kaldırma faaliyetleri sırasında şahsî hami güvenlik tedbirlerinin hiçbirinin olmadığını, enkazların denetimsiz bir formda taşındığı, enkazın döküldüğü alanın sulak alan olduğu ya da baraj havzası olduğu imaj ve bilgilerinin geldiği bir noktada bu enkazın nasıl yönetileceği üzere büyük bir meseleyle karşı karşıyayız. Enkazın nasıl yönetileceği, ayrıştırma süreçlerinin nasıl ve hangi alanlarda yapılacağı, bu atıkların nerelerde depolanacağı ile ilgili değerlendirmeler kamuoyuyla paylaşılmış değildir. Bu atığı yanlışsız formda yönetemezsek, şu anki yıkım sürecinin gerçek yönetilememesi çok büyük felaketlere neden olabilir. Bu çalışmaların denetimli, planlı ve ilgili tedbirler alınarak uzman işçi tarafından yürütülmesi, kontrolünün faal gerçekleştirilmesi yaşamsal. Yıkım atıklarının içerdiği tehlikeli kimyasallar bulunduğu bölgede hava,su toprak kirliliği ile uzun yıllar sürecek etraf ve halk sıhhati problemlerine yol açacaktır. Bölgede yıkım kaynaklı asbest ve öteki toksik kimyasal gazları içeren tozun solunması ile kanser başta olmak üzere önemli sağlık sorunları ile karşı karşıya kalınabilir. Bu nedenle bölgede toza karşı yüksek hami özelliği bulunan FFP2 ve FFP3 çeşidi maskelerin kullanılması gerekiyor.

BSHA: Yıkım atıkları içerisinde en çok ismi geçen kimyasal asbest olarak karşımıza çıkıyor. Asbestin bina yapı materyallerinde yasaklandığını biliyoruz. Yıkım atıklarında asbest yok diyebilir miyiz?

H.İ.K:  Asbest aslında 2000’li yıllara kadar çok ağır kullanılan bir malzemeydi. Fakat kanserojen tesiri sağlık risklerinin ortaya çıkmasıyla birlikte 2010 yılından itibaren dünyada ve ülkemizde de kullanımı yasaklandı. Bu yasaktan sonra asbest kullanılmıyor olarak düşünsekte bilhassa eski yapılmış binalarda ya da asbest ve asbest lifi içeren piyasada hala kullanılan materyaller var. O yüzden her ne kadar yasaklanmış olsa da muadilleri var olduğundan hala önemli bir sağlık tehdidir. Ancak asbestin yanı sıra binalardaki inşaat, yalıtım gereçlerinden kaynaklanan, boya demir ve öbür aksan, tesisatlarda bulunan toksik kimyasallardan kaynaklanan tehlikeyle de karşı karşıyayız. Çeşitli gazlar var, yıkımla birlikte ortaya çıkan gazlar var. Bunların her biri çok büyük çevresel risk oluşturuyor. Afetleri yönetmek evet güç. Afet idaresi kadar çevresel riskleri yönetmek, afet sonrasında oluşacak bu çevresel riskler ve bunların uzun vadeli tesirlerini de yanlışsız yönetebilmek denetim edebilmek bu noktada daha değerli hale geliyor. 

BSHA: Şu anda gerçekleştirilen yıkım atıklarının bertaraf edilmesi sürecine yönelik çalışmalar hakkında bilginiz var mı?

H.İ.K: Yaşadığımız zelzele ile birlikte bu derece büyük yıkımların yaşandığı felakette hazırlıksız olduğumuzu bir kere daha gördük. Bu noktada afetteki koordinasyonsuzluk enkaz kaldırma ve yıkım atıklarında da devam ediyor. Birinci gelen haberler enkaz atıklarının Hatay Milleyha sulak alanına götürülerek yüzeysel boşaltıldığı halindeydi. Bakanlık  daha sonra yaptığı açıklamalarda alanın temizlendiği, depolama alanı olarak çalışmaların yürütüldüğü ve eski maden ocakları olmak üzere denetimli alanlarda enkazın depolanacağı bilgisini paylaştı. Fakat görülen uygulamalarsa enkaz sürecinin denetimli yürütülemediğini gösteriyor. Burada yaşanan aksilikler ve depolama şartlarındaki eksiklikler uzun yıllar sürecek geri dönüşü olmayan etraf ve halk sıhhati sıkıntılarına da yol açacak. AFAD uyumunda çalışmaları yürütülen Ulusal Afet İdare Planları, Vilayet Afet Risk Azaltma Planları,İl Afet  Müdahale Planlarında kelam konusu alanlara ait kapsamlı bilgilendirme ne yazık ki yok. Bu planların dokuman olarak var olsa da uygulama sürecinde olmadığını gördük. 

“Kentleşemiyoruz, betonların ortasında kayboluyoruz”

BSHA: Yakın devirde İzmir’de sarsıntıdan kaynaklı yıkımlar ve can kayıplarımız oldu. O vakit nasıl bir imtihan verdik?

H.İ.K: İzmir  zelzelesinde yaşadığımız süreçte de enkaz atıklarının mevcut inşaat atıkları depolama alanlarına ek alanları konusunda emsal meseleler yaşandı. Yaşanmaya devam ediyor. Büyük çaplı yıkımların getirdiği atık sorunu da büyük ve bu sorun yanlışsız yönetilemezse sebep olacağı etraf ve hayat sıkıntıları da büyüyerek devam ediyor. İzmir Vilayet Afet İdare Planı (TAMP),İl Afet Risk Azaltma Planı ( İRAP) 2021 Yılında onaylanmıştır. Mevzuatta tanımlanan süreçlerin uygulama ve kontrol eksikliklerini  kentsel dönüşüm ve tekil bina yıkımlarında yaşıyoruz. İzmir zelzelesi ve sonrasında yaşanan enkaz kaldırma ve yıkım süreçlerinde de gerekli tedbirlerin alınmadığını, kontrol ve idare eksikliklerini yaşadık yaşamaya devam ediyoruz. Kentleşmenin getirdiği en büyük problemlerden birisi olan atık idaresi sürecini planlamadan yürütülen çalışmaların bedeli yaşam  alanları ile birlikte canlı ömrü oluyor. Halihazırda İzmir kentinde mevcut hafriyat depolama alanlarının yetersizliği, yapılaşma sürecinin suratına yetişemeyen atık idare alanları ve denetimsizlik  meseleleri büyüyerek devam ederken, büyük yıkımlar yaşamamız halinde bu sürecin de ne yazık ki yönetilemeyeceğini görüyoruz. 

BSHA: Zelzele bilimcilerin açıklamaları İstanbul, İzmir üzere büyük kentlerde bugün olmazsa bir gün büyük şiddette zelzeleler olacağına dikkat çekip, uyarıyorlar. Bugün ile geçmişteki sarsıntı felaketlerindeki yıkım atıkları idaresini kıyaslarsak hangi noktadayız?

H.İ.K: Kentlerimizi yapıdan ibaret, binalardan ibaret görüyoruz. Bu kentlerdeki ömrü, hayatın getirdiği gereksinimleri, afetin ve afet risklerinin getirdiği gereksinim ve planlamaların değerlendirilmediğini görüyoruz. Kentlerimizde toplanma alanları yok. Park olarak görülen yerler de betona yeniliyor. Tekrar bu alanlar altyapı imkanlarından mahrum. Afete yakalanma anımızla birlikte afet sonrasında yönetilen süreçlerde de eksiklikler var. Kentleşemiyoruz, betonların ortasında kayboluyoruz. Afet sonrası atıkların idaresi ile ilgili de bir planlama yapılmıyor. Kentler daima değişiyor. Planlar daima değişiyor ömür alanlarımız, sulak ve tarım alanlarımız betona mahkum ediliyor. Zelzele afeti anında bize hayat sağlayacak alanlarımızı da ne yazık ki betona mahkum ediyoruz. Bu keşmekeşin içerisinde 1999’da ve sonrasında da yaşadığımız tüm acılara karşın hala birebir noktada olduğumuzu görüyoruz. Tüm bu acı tecrübelerden sonra bugünkü yaşanılan süreçte de söylediğimiz kelamların yalnızca havada kaldığı da bir acı gerçek olarak karşımıza tekrar tekrar çıkıyor. İlgili yönetimler ve tüm bileşenlerin afetlerin yaratacağı yıkımların engellenmesi, mümkün tesirlerinin planlanması ve yönetilmesi evrelerinde uygulanacak tahlilleri bir an evvel hayata geçirmesi ve kamuoyu ile birlikte afetlere dirençli ve hazır olması gerekiyor. (BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Ajansı) 

Kaynak : Bilim ve Sağlık Haber Ajansı

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.