Pregenetik Test ( PGT) Nedir ?

0 65

Pregenetik test ( PGT) Nedir ?

PGT 1992 senesinden beri Tüp Bebek tedavisinde uygulanmaya başlanmış , kromozom sayısı ve genetik olarak normal embriyoları seçmeye yarayan bir yoldur. Bu yöntemin ilk uygulanmaya başladığı senelerde 3. Gün embriyosunda ,blastomer adı verilen ,embriyoyu oluşturan öncül hücrelerden alınan biyopsi incelenirken , çağımızda 5.Gün embriyosunda trafektoderm denilen plasentayı oluşturan öncül hücrelerin incelendiği embriyoya zarar verme ihtimali daha az olan teknik yaygın olarak kullanılıyor. Eskiden 5 kromozom ve daha eski bir yöntem olan Fish yöntemiyle analiz gerçekleştirilirken , çağımızda NGS ( Yeni nesil dizileme ) testi ile daha güvenli ve 23 çift kromozom incelenmekte ve daha güvenli sonuçlar alınmaktadır.

PGT-A yöntemiyle embriyonun doğru sayı ve dizilimde kromozom yapısına sahip olup olmadığı tespit edilmekte iken, PGT-M ve PGT-SR metotları sırası ile ailedeki bireylerde bilinen bir tek gen hastalığı ya da translokasyon taşıyıcılığı durumlarında uygulanabilmektedir.

PGT Kimlere Önerilir ?

İleri kadın yaşı ( 38 yaş ve üzeri)

Şiddetli erkek faktörü,

Tekrarlayan gebelik kayıpları

Tekrarlayan Tüp Bebek başarısızlığı

Translokasyon taşıyıcılığı

Tek gen defekti öyküsü ve/ya da HLA uyumlu nakil ihtiyacı

Genetik olarak normal embriyonun seçilerek canlı ve sağlıklı

doğuma gitme süresini kısaltmak isteyen çiftlerde uygulanabilir.

PGT’nin yapılma endikasyonuna ve kişinin yaşı ve yumurtalık rezervi gibi faktörlere bağlı şekilde bazen tekrarlayan tüp bebek uygulamalarıyla PGT yapılan embriyo sayısını artırmak gerekebilmektedir. Bu aşamada IVF hekimi çiftin embriyolarına PGT yapılması gerekli olan hastalar dikkatle değerlendirilip,en ideal yanıtın alınacağı ayda gerekirse ön tedavi ile hazırlık yapıldıktan sonra tedavi planlanır.

NGS ( Next Generation Sequencing )

NGS (Next Generation Sequencing), yeni nesil dizileme olarak da adlandırılan bu yöntem genel anlamda kromozom taramasında kullanılacak olan bir teknoloji olarak tüp bebek tedavisinde Preimplantasyon Genetik Tarama (PGT) metotları içerisinde yer almaya başlayan en yeni ve en ayrıntılı kromozom tarama testidir. 5. Gün embriyolarında çağımızda en güvenilir test olan NGS ile PGT değerlendirilmesi yapılabilmektedir.

Kaynak:otajinemedhastanesi.com

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.